Tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Nhà phân phối độc quyền

Hệ thống phân phối toàn quốc

HOTLINE 0988.359.359

Anh Hồ Hữu Hùng

Thời gian gần đây, chúng tôi tập trung phát triển những dự án về điện năng lượng mặt trời. Để nguồn dữ liệu tư vấn đến khách hàng thêm thuyết phục, chúng tôi đã tìm kiếm nhà cung cấp cùng phối hợp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ nghiên cứu tại PECC3